STEG 1

Försvarsungdom delar värdegrund med Försvarsutbildarna och Försvarsmakten.

Vi lever vår värdegrund, vilket innebär att man INTE kan ha en åsikt i och en åsikt utanför vår verksamhet. Våra vuxna ungdomsledare, instruktörer, funktionärer förväntas följa denna och föregå med goda exempel i verksamheten.

Grunden för verksamheten är Försvarsmaktens ledord ÖRA – Öppenhet, Resultat och Ansvar.

Klicka här för att läsa mer om ÖRA!

Introduktionskurs

Du genomför din introduktionskurs på den avdelning du så småningom vill bli medlem i.

Klicka här för att läsa mer om introduktionskursens innehåll!

Är du redo?

Om du vill bli medlem efter kursen så meddelar du detta till din ungdomsledare, som förklarar hur du ska göra.

Skapa ett medlemskonto!

När du du fått förklarat för dig hur du ska göra så måste du skapa ett konto på ”Mina sidor” hos Försvarsutbildarna.

Klicka här för ”Mina Sidor”!

Är du under 18 år måste du fylla i denna blankett som bifogas digitalt i din medlemskapsansökan på ”Mina sidor”.

Klicka här för blankett om du är under 18år!

Ungdomsbestämmelser!

Då du räknas som ungdom tills ditt 20 kalenderår eller tills du påbörjat militär grundutbildning/värnplikt omfattas du av våra ungdomsbestämmelser.

Klicka här för att se ungdomsbestämmelser!

Militär utrustning och överdragsklädsel kommer du kunna få låna av Försvarsmakten så länge du räknas som ungdom och är medlem i en ungdomsavdelning.

Du får endast använda den utrustning (enligt fastställt utrustningskort) som du fått låna när du genomför verksamhet med oss. Hur din utrustning ska bäras och användas kommer du få lära dig!

Resa till och från din lokala verksamhet får genomföras i överdragsklädsel.

Resa till och från kurser eller verksamheter som befinner sig mycket längre bort får inte genomföras i överdragsklädsel!

Vid resa till och från verksamhet ska eventuell kniv förvaras i packning.

Tilldelade märken SKA fästas enligt bilden nedan på vänster bröstsida samt vänster ärm:

STEG 2

Efter introduktionskursen är det dags för baskurs, detta är en obligatorisk kurs för alla nya medlemmar och här lär du dig det mest grundläggande i verksamheten.

Klicka här för att läsa mer om baskursens innehåll!

Om du har genomfört alla kursmoment efter första året så tilldelas du, under ceremoniella former, ett nytt Försvarsutbildarmärke med en romb som du fäster på din vänstra ärm.

Förutom de obligatoriska kurserna genomförs också strimmor, detta är ämnen som återkommer varje år:

 • Försvarsupplysning
 • Militärt uppträdande
 • Verksamhetssäkerhet
 • Idrott och friskvård
 • Samhällets krishanteringssystem
 • Värdegrund
 • Övernattning i fält

Ungdomar i Försvarsungdom har ett ”Försvarsutbildarmärke”vänster ärm.

Du som ny inleder ditt äventyr med ett märke utan någon romb.

Märket finns i varianter med 0 – 4 romber där romberna symboliserar hur långt man har kommit inom vår verksamhet.

De obligatoriska kurserna ska alla vara MINST 8 timmar långa, de är möjliga att dela upp i mindre pass över en längre tid om verksamheten kräver det.

Klicka på kurs för att se kursinnehåll!

För romb 1

FÖRSVARSMEDICIN 1 (sjukvård)

FÖRLÄGGNINGSTJÄNST 1

Minst 80 timmars verksamhet samt obligatoriska strimmor

För romb 2

TERRÄNGTJÄNST

SAMBANDSTJÄNST 1

CBRN 1

VAPENTJÄNST 1

VAPENTJÄNST 2

FÖRSVARSMEDICIN 2 (sjukvård)

Minst 80 timmars verksamhet samt obligatoriska strimmor

För romb 3

ÖVERLEVNAD 1

Minst 80 timmars verksamhet samt obligatoriska strimmor

För romb 4

Minst 80 timmars verksamhet samt obligatoriska strimmor

Jag har jättekul varje vecka, i början tyckte jag det var mycket att hålla koll på och mycket att lära in, men nu ser jag bara fram emot att lära mig mer!

Ela Özbek, Försvarsungdom Kävlinge

STEG 3

Övningar genomförs oftast av ditt lokala förbund (ex. Skåne försvarsutbildningsförbund).

De förbund som har många ungdomsavdelningar (ex. Stockholms försvarsutbildningsförbund) genomför övningar oftast tillsammans med andra avdelningar.

Syftet med övningar är oftast att pröva att medlemmen kan praktisera det man lärt sig på verksamheten.

Det genomförs också övningar som har syfte att utbilda och liknar då mer en kurs.

Till centrala kurser och ungdomsskolor är grundprincipen att det är fri resa till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen.

Kurserna har oftast ett tema, exempelvis:

 • Språk – för de som är intresserade av att bli tolkar
 • Armé – temakurs med huvudsaklig inriktning mot arméförbanden
 • Teknik – temakurs med huvudsaklig inriktning mot luftvärnet
 • Överlevnad – hur du klarar dig ensam i vildmarken
 • Sommar – allmän kurs
 • Ungdomsskola höst/vår/sommar – Baskurs, Fördjupningskurs, Överlevnad, parad/exercis, CBRN, Försvarsmedicin (sjukvård), spaning/fälttjänst, 18+, truppföring, trupputbildning.

Kurserna genomförs individuellt och antagningen sker i hela Sverige vilket gör att man träffar många nya vänner. Till de centrala kurserna ansöker du via ”Mina sidor”.

Klicka här för att se vilka kurser som finns!

Du kan själv lägga upp en plan för hur du vill utmana och utveckla dig själv i vår verksamhet!

Du bygger din egna utbildning utefter vad du tycker är kul, nedan är ett exempel på hur du kan forma ditt äventyr!

Det är bara du som sätter gränserna!

År 1 höst – Baskurs, Ungdomsskolan på Höllviksnäs i Skåne
År 1 vår – Tema sjukvård, Väddö i Stockholm
År 1 sommar – Tema fjäll, Ånn i Jämtland
År 2 höst – Fördjupningskurs, Höllviksnäs i Skåne
År 2 vår – Tema vinter grunder, Ånn i Jämtland

Och så vidare!