Försvarsungdoms tre steg

Ansökan, medlemskap och introduktion.

Steg 1

Försvarsungdom är namnet på Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet, du ansöker därför om medlemskap i Försvarsutbildarna.

När medlemskapet är beviljat genomför du vår introduktionsutbildning, du får då en stabil grund att stå på inför kommande äventyr och utmaningar i vår verksamhet.

Beroende på var du bor i landet ser antagningsförfarandet lite olika ut. I vissa avdelningar sker antagning löpande under året och i andra fall vid specifika tillfällen. Våra avdelningar har minst ett antagningstillfälle per termin.

Regler för deltagande
För deltagare i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet, Försvarsungdom, gäller följande:

 • du kan gå med i verksamheten från det år du fyller 15 år
 • du ska av ungdomsledare bedömd vara lämplig
 • du ska ha förutsättningar för verksamheten
 • du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige.

För minderårig (ej fyllda 18 år) ska ansökan om medlemskap och deltagande i verksamheten skriftligt medges av vårdnadshavare. Upplysningar om eventuella hälsoproblem etc., som på något sätt kan påverka möjligheten att delta i verksamheten ska inhämtas i samband med ansökan.

Den som antagits till Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet, Försvarsungdom, får kvarstå som ungdom längst till och med det 20:e kalenderårets slut eller dessförinnan påbörjat militär grundutbildning.

Medlem inom Försvarsutbildarna räknas som ungdom till och med det 20:e kalenderårets slut eller dessförinnan om militär grundutbildning är påbörjad och omfattas därmed av våra ungdomsbestämmelser.

En ungdoms deltagande i ungdomsverksamheten inleds med en Introduktionskurs.

Den ska ge en bild av Försvarsmaktens, Försvarsutbildarnas och Försvarsungdoms verksamhet. Tyngdpunkten ska utgöras av information och upplevelser, inte utbildning. Under kursen läggs särskild uppmärksamhet på att skapa en god gruppgemenskap.

Efter kursen skall deltagaren ha:

 • Övergripande kunskap om vår ungdomsverksamhet
 • Övergripande kunskap om frivillig försvarsverksamhet
 • Övergripande kunskap om Försvarsmakten
 • Upplevt och provat på olika konkreta moment som förekommer i ungdomsutbildningen
 • Upplevt god kamratskap och känt tillhörighet
 • Fått ökat underlag för beslut om ett eventuellt fortsatt engagemang främst inom ungdomsverksamheten

Försvarsungdom delar värdegrund med Försvarsutbildarna och Försvarsmakten. Vi lever vår värdegrund vilket innebär att man INTE kan ha en åsikt i och en åsikt utanför vår verksamhet. Grunden för verksamheten är Försvarsmaktens ledord ÖRA – Öppenhet, Resultat och Ansvar.

Ledare och förmän i Försvarsungdom

All verksamheten som bedrivs i Försvarsutbildarna ska reflektera Försvarsmaktens värdegrund. Vuxna som engageras i vår ungdomsverksamhet som ledare, instruktörer och funktionärer är att betrakta som förmän och omsluts därmed av värdegrundens uppförandekod. Försvarsutbildarna och vår ungdomsverksamhet Försvarsungdom delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/

Baskurs, strimma och min första romb!

Steg 2

Efter introduktionskursen är det dags för baskurs, detta är en obligatorisk kurs för alla nya medlemmar och här lär du dig det mest grundläggande. Kursen är ganska kort genomförs så att du på bästa sätt kan ta tillvara på allt det nya.

Under ditt första år lär du dig bland annat grunderna i sjukvård och hur man upprättar en fältförläggning. Du lär dig marschera, hälsa på befäl och ta hand om dig själv.

Uppfyller du alla kriterier efter första året så tilldelas du, under ceremoniella former, en romb som du bär på din vänstra ärm.

Baskursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att fortsatt kunna delta i Försvarsungdoms verksamhet och utbildningsmoment.

Baskursen fokuserar på följande ämnesområden:

 • Försvarsupplysning
 • Idrott och friskvård
 • Inre tjänst
 • Militärt uppträdande
 • Försvarsmedicin (sjukvårdstjänst)

Dessutom ska teamutvecklande övningar och moment genomföras

Vi har en del kurser som är obligatoriska, de kan genomföras som enskilda kurser eller som en del av en större övning.

Obligatoriska kurser år 1

 • Försvarsmedicin 1 – C ABCDE, praktiska åtgärder på skadeplats, fälthygien, tre- och fempunktstvätt.
 • Förläggningstjänst 1 – Rek och val av grupperingsplats, upprätta förläggningstält, eldpostens uppgifter och ansvar, hantering av kniv, yxa och såg.

Förutom de obligatoriska kurserna genomförs också strimmor, detta är ämnen som återkommer varje år.

Strimmor

 • Försvarsupplysning
 • Militärt uppträdande
 • Verksamhetssäkerhet
 • Idrott och friskvård
 • Samhällets krishanteringssystem
 • Värdegrund
 • Övernattning i fält

Ungdomar i Försvarsungdom har ett ”Försvarsutbildarmärke” på vänster ärm på uniformen. Märket finns i varianter med 0 – 4 romber där romberna symboliserar hur långt man har kommit inom vår verksamhet.

Du inleder din Försvarsungdomsbana utan romber, därefter får du 1 romb per år om du genomfört alla obligatoriska kurser för det året, genomfört obligatoriska strimmor och minst genomfört 80 timmars verksamhet.

Jag har jättekul varje vecka, i början tyckte jag det var mycket att hålla koll på och mycket att lära in, men nu ser jag bara fram emot att lära mig mer!

Ela Özbek, Malmö Skolkompani

Övning och central kurs

Steg 3

Till centrala kurser och skolor är grundprincipen att det är fri resa till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen.

Till regionala och lokala övningar gäller oftast principen att man själv tar sig till övningsplatsen.

Centrala kurser och skolorna är ofta utbildande och prövande, övningar är oftast bara prövande (dvs. du får visa att du kan praktisera det du har lärt dig under din tid i verksamheten).

Du hittar våra centrala kurser och skolor på Facebook event eller på www.forsvarsutbildarna.se

Övningar genomförs oftast av ditt lokala förbund och i de förbund som har många ungdomsavdelningar genomförs de oftast tillsammans med andra avdelningar. Syftet med övningar är oftast att pröva att medlemmen kan praktisera det man lärt sig teoretiskt. Det genomförs också övningar som har syfte att utbilda och liknar då mer en kurs.

Centrala kurser är kurser som Försvarsungdom centralt, oftast, får uppdrag av Försvarsmakten att driva.
Kurserna har oftast ett tema:

 • Språk – för de som är intresserade av att bli tolkar
 • Armé – temakurs med huvudsaklig inriktning mot arméförbanden
 • Teknik – temakurs med huvudsaklig inriktning mot luftvärnet
 • Överlevnad – hur du klarar dig ensam i vildmarken
 • Sommar – allmän kurs

Kurserna genomförs individuellt och antagningen sker i hela Sverige vilket gör att man träffar många nya vänner.

Ungdomsskolor är likt de centrala kurserna verksamhet som ofta genomförs efter uppdrag av Försvarsmakten. Ungdomsskolorna genomförs oftast på vår- och höstloven och är mycket populära, i synnerhet för att du som elev kan gå flera kurser på samma plats.

Du bygger din egna utbildning utefter vad du tycker är kul, nedan är ett exempel kombinerat med någon enstaka central kurs.

År 1 vår – Baskurs, Ungdomsskolan i Falsterbo
År 2 vår – Fördjupningskurs, Ungdomsskolan Falsterbo
År 2 sommar – Överlevnad, Väddö
År 3 vår – Sjukvård, Ungdomsskolan i Falsterbo
År 3 höst – Ledarskap truppföring, Ungdomsskolan i Falsterbo
År 4 vår – Verksamhet öppen endast för myndig personal, Ungdomsskolan i Falsterbo

Du kan genomföra din utbildning på skolorna tillsammans med dina nuvarande och samtidigt söka din egna linje.

Låter bra? Bli medlem!